İnsan Kaynakları

Dpe Şirketler Grubu, insana yaptığı yatırım ve personeline verdiği değerle büyüyerek, enerjisini gelecek nesillere taşımaktadır.

Bünyesmizde bulunan tüm çalışanlarımız ile büyük bir aile olan DPE Grup hem mevcut personelinin verimini arttırmayı hedefleyen kariyer planları yapmakta; hem de potansiyel adayları iş ihtiyacı daha doğmadan belirleme ve doğru işe doğru adım ilkesi ile hareket ederek yetenek yönetimini sağlamaktadır.

Personel Seçme ve Yerleştirme süreçleri; Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Özlük İşleri birimlerinin takım halinde çalışması ile birlikte gerçekleştirilir.

Grubumuzun, Mühendislik, İdari Bilimler ve Teknik Hizmetler alanında oldukça kalifiye ve güçlü bir aday veritabanı bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı projelerimizde DPE Group çatısı altında görev almak isteyen farklı ırk ve uyruğa mensup adaylara her zaman fırsat tanınmaktadır . DPE Şirketler Grubu, personellerini seçerken din, ırk, renk, milliyet ve etnik köken gibi ayrımlar yapmadan tüm adaylara eşit fırsat hakkı tanır. Farklı ulus ve kültürlerden personelleri bünyesinde barındıran uluslararası bir şirketler grubu olarak DPE bu farklılıkları, kültür alışverişine sunulan bir fırsat olarak değerlendirmekte ve bu fırsat, şirketin yerel gücüne güç katmaktadır.